Huur Pim in

Ik heb 21 jaar aan het roer gestaan van het internetbureau dat ik in 2000 heb opgericht. Sinds 2021 werk ik met plezier en voldoening als onafhankelijk IT consultant. Het is fijn om mijn kennis van software en talent in het vinden van oplossingen te gebruiken om bedrijven te helpen. Ik werk op uurbasis en ik kan op verschillende terreinen ondersteunen.

Inventarisatie en advies IT binnen een organisatie

Bedrijven die succesvol zijn en snel groeien kampen vaak met een wildgroei aan software en rommelige infrastructuur. Ik kan helpen met het uitvoeren van een inventarisatie van alle IT- en bedrijfsprocessen. Ik onderzoek de gebruikte software en inventariseer de taken en behoeften van medewerkers. Doel is het werken in de organisatie eenvoudiger, prettiger en efficiënter te maken zonder bedrijfsprocessen te verstoren of tegen onverantwoorde investeringen. Met een rapport met bevindingen en aanbevelingen krijgt de directie een routekaart om dit doel stapsgewijs en weloverwogen te realiseren.

Ondersteuning bij een IT inkooptraject

Er is vaak een grote kenniskloof tussen aanbieders van softwareoplossingen en medewerkers van een opdrachtgever die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van een nieuwe oplossing. Dit kan een website zijn, een intranet, een ERP-pakket, een magazijnbeheersysteem of alle denkbare software.

Door mij van begin af aan te betrekken bij het vaststellen van de requirements en de gesprekken met de verschillende aanbieders kunnen opdrachtgevers scherper inkopen. Zo is men verzekerd van de beste oplossing die optimaal aansluit bij de behoeften van een organisatie.

We kennen allemaal voorbeelden waar het grandioos mis is gegaan bij de aanschaf en implementatie van software oplossingen. Vaak met desastreuze en kostbare gevolgen. Ik kan dergelijke problemen helpen voorkomen.

Software ontwerp en prototyping

Vaak is de ontwikkelcapaciteit wel aanwezig bij bedrijven maar mist men het overzicht van software en componenten voor een totaalontwerp. Ik kan organisaties helpen bij het maken van een ontwerp en hierbij een prototype uitwerken dat enerzijds functioneert als proof-of-concept en anderzijds als werkende blauwdruk. Van hieruit kan de eigen staf de oplossing verder uitwerken, stabiliseren en implementeren in de organisatie.

Training van medewerkers

Ik heb 20 ervaring in het opleiden van IT-mederwerkers op alle niveaus. Ik leer IT’ers te ontwikkelen in moderne programmeertalen en frameworks. Ook kan ik mensen opleiden in het gebruik en beheer van Linux en diverse open source technologieën. Niet alleen de werking en concepten van een onderwerp maar ook de bijbehorende best practices.

Tijdens het leertraject zorg ik voor passende opdrachten en besteed ik veel aandacht aan de ontwikkeling van bedrijfsgebonden documentatie. Een training is altijd op maat en ontvouwt zich naar de behoeften van de organisatie tijdens het leertraject. De eindopdracht is vaak een oplossing die direct door de organisatie in gebruik kan worden genomen. Dat geeft cursisten en opdrachtgever extra voldoening.


Kan ik iets voor jouw organisatie betekenen? Geef me je nummer of emailadres. Ik neem snel contact op.